انجمن زنان متخصص ایران (NGO)

به حول و قوه ی الهی “انجمن زنان متخصص ایران ” یک تشکل (NGO)سایبری غیر سیاسی است که جهت تحقق اهداف آموزشی ، پژوهشی با سرویس دهی خدمات اجتماعی ،حقوقی و بهداشتی به ایفای نقش حمایتی خود از زنان بطور اعم و اخص زنان تحصیلکرده و متخصص ایران خواهد پرداخت. و من الله توفیق

3 دیدگاه دربارهٔ «انجمن زنان متخصص ایران (NGO)»

دیدگاهتان را بنویسید